Yönetim Kurulu Toplantısı

Konusu

Yetkilendirme

Katılan Üyeler

Başkan

Mert Eden

Üyeler

Murat Aytaç, M. Özgür Şimşek, Tolga Kılıçoğlu, Serkan Kaynak, A. Meral Eden, İnci Uysal

Toplantı Özet ve Karar Metni

Yönetim Kurulumuz 10.12.2015 tarihinde Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği’nin Beylikdüzü ofisinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Yönetim Kurulumuzca

  1. Dernek bağış ve aidatlarını toplamak üzere 001 – 250 serisinden, Sıra no: AFLA 001 – 250 arası 5 cilt alındı belgesi bastırılmasına,
  2. Kaşe ve mühür yaptırılmasına,
  3. Türkiye İş Bankası’ndan banka hesabı açtırılmasına,
  4. Vergi Dairesinden Vergi Numarası alınmasına,
  5. Dernekler il müdürlüğünden DERBİS şifresi alınmasına,
  6. DERBİS ile ilgili iş ve işlemleri yapmak için dernek başkanımız Mert Eden’in yetkilendirilmesine,

bu işlemleri takip etmek üzere Tolga Kılıçoğlu’nun görevlendirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.