Türkiye’de son yıllarda Kedi Irk Dernekleri’nin sayısı artmaya başlamıştır. Bazı dernekler kısa sürede kapansada bazıları aktif olarak faaliyet gösterme çabası içerisindedir.

Derneğimizin temelini oluşturduğu Türkiye Kedi Federasyonu’nun hizmet verdiği alan, şu an aktif olarak faaliyet gösteren kedi ırk derneklerinden çok farklıdır.

Bu nedenle hiçbir Kedi Irk Derneğine rakip olmadığımız gibi bir çoğuna da fayda sağlayacak teknolojik altyapının mimarı olmaktayız.

Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Mantığını benimsediğimiz yolculuğumuzda, tüm derneklerin birlik olduğu güçlü bir federasyon oluşturana kadar çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz.