Uzak ve yakın geçmişi incelediğimizde ilk kurulan değil, başarılı hedeflere ulaşmak için yeterli miktarda araştırma ve geliştirme yapan kuruluşların başarılı olduğunu görüyoruz.

Derneklerin değil, yalnızca cat grooming standartlarının rekabet ettiği bir düzen kurmak için çaba sarf ediyoruz.

Bu amaç doğrultusunda kedi ırklarının kalitesini ve kayıt sistemini Türkiye’nin her yerine ulaştırarak, kedi show & yarışmalarına dünyada ses getirecek düzeyde katılımlarını sağlamak en önemli gayemiz.

Bu doğrultuda Türkiye‘deki kedi ırklarının doğru, şeffaf ve tarafsız olarak takip etmek için, 2010 yılından bu yana yapılan araştırmalarda bazı eksikler tespit edildi.

Sizlerin desteği ve Alfa’nın geliştirme çalışmaları sayesinde; amaçlanan hedeflere ulaşması çok uzun zaman almayacaktır.