Kedilerde Duygusal Sorunlar

Endişe ve üzüntü gibi duygular kedileri tehlike ve tehditlerden korur. Endişe ilkyardım çantasındaki bir ilaç gibidir. Kedinizin beyninin korteksi gerginlik olduğunu düşünür, limbik sistem aracılığıyla beynin kalan kısmıyla bağlantı kurar ve tüm bedeni etkileyen bir dizi kimyasal değişikliği tetikler. Yine de, fazla kolay tetikleniyor ve fazla uzun sürüyorsa, duygusal sorunlar sürebilir. Bu yaşlı kedilerin başına geldiğinde, beyin işlevlerinde Alzheimer benzeri kötüleşme olur.

Gerginlik Kediniz için İyi de Olabilir Kötü de

Kedinin kısa sürelik gerginlikler yaşamasında hiçbir sorun yoktur. Ama, gerginlik uzarsa ya da gerginlik sürekli hale gelir veya gereksiz yere tetiklenirse, bu kronik gerginliğe ve zarar veren gerginlik kimyasalların salgılanmasına neden olur.

Limbik Sistemin Rolü

Zihin ve beden beynin limbik sisteminde buluşurlar. Bu ilkel örümceğin iç bağlantılar ağı, içgüdü ve duyguları yönetir. Hem sinir, hem de hormonal sistemler ürettiği kimyasal ulaklarıyla (sinir taşıyıcıları) limbik sistem tarafından kontrol edilir. Sinir taşıyıcılarının rolü yaşamsaldır. Örneğin seretonin ruh hali açısından önemlidir ve seviyesinin düşmesi depresyona yol açar. Köpeklerde yapılan araştırmalar, sadık köpeklerin yüksek serotinin seviyesine sahip olduklarını gösteriyor; kediler henüz bu konuda test edilmediler. Ruh halini değiştiren ilaçlar beyin kimyasını değiştirir. Kedilerde, insanlarla neşeli etkileşimler, yeni aktiviteler ve egzersizlerin hepsi sinir taşıyıcısı seviyelerini, davranışları ve duygularını etkiler.

Genel Davranış Sorunları

Duygusal Rahatsızlıklar Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Genel Davranış SorunlarıFobi mantıksız korkudur. Kediler, örneğin, veteriner kliniklerine karşı mantıklı korkular duyar ama tehditkâr olmayan görüntülere, seslere ve durumlara karşı mantıksız korkuları da vardır. Gerginlik, doğal saldır ya da kaç tepkisinin bir parçası olup, sahiplenici bir kedinin sahibi odadan çıktığında endişelenmesi gibi bir çok durumda mantıksız ama normaldir. Kısıtlı olmak ve sıkıntı kedinin ritüel olarak, ileri geri gezinmek ya da fazla temizlenmek gibi belirli bir aktiviteyi yapmasına yol açar. Rahatlayamamak veya uyuyamamak kedi gerginliğinin uç bir biçimidir.

Kedilerde depresyonun tanısı güçtür. Kendisini azalan ya da nadiren de olsa artan iştahla, çok yapışkan ya da uzak davranışlarla, sinirlilik ya da uyuşuklukla belli eder. Üzüntü içinde olmak depresyon ve kederin karışımıdır ve kedilerde ailelerinin önemli bir üyesi öldüğünde ya da ayrıldığında görülür.

TedavileriYatıştırıcı ilaçlar endişeli kedileri sakinleştirmekte yaygın olarak kullanılır. Anti-anksiyete ilacı diazepam artık daha nadir kullanılıyor çünkü karaciğer sorunlarına yol açtığı biliniyor. Artık, kedi duygusal hastalıkları çevresel zenginleştirme, eğitim ve yeni ruh hali değiştirici ilaçların kombinasyonuyla tedavi ediliyor. Buspiron ve amitritilin gibi, insanlarda depresyon, anksiyete ve obsesif kompülsif rahatsızlıkların tedavisi için geliştirilen ilaçlar kedilerde de yaygın olarak kullanılıyor. Tipik bir ilaç seretonin seviyesini yükseltebilir. Bunun derinde yatan bir nedeni olabillir ve her zaman kedinin davranışlarıyla ilgili değildir. Davranış terapisinin ve çevresel zenginleştirmenin de hayati önemi vardır. İlaçlar tek başlarına duygusal sorunları çözmezler.

Yaşla Bağlantılı Davranış Sorunları

Duygusal Rahatsızlıklar Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Yaşla Bağlantılı Davranış SorunlarıKediler insanlarla aynı bunama belirtilerini gösterirler. Kedilerde görülen tipik bir yaşla ilgili değişiklik, dışarı çıkmak ya da içeri girmek istediklerinde yanlış yerde durmalarıdır. Bazı kediler belli ki neden oldukları yerde olduklarını unutuyorlarken, diğerleri de acı acı miyavlarlar. Ayrıca tuvalet eğitiminin kaybı da olabilir.

TedavileriRutin, günlük zihinsel uyarılar işe yarar. Kedinizle yeni oyuncaklarla oynayın. Yaşlı bir kediyi elinizle besleyin. Dokunulmak istiyorsa kedinize dokunun. Kedinizin dalıp gittiği zamanlar varsa, davranışını veterinerinizle görüşüp başka tıbbi sorunlar olmasını önleyin. Yaşlanmanın bazı yönleri geri döndürülemez ama bazıları geciktirilebilir, hatta sizin aracılığınızla geriye çevrilebilir.