Cream Point

Cream Point

Easy Mind System (EMS) Kod Sistemi Nasıl Çalışıyor?

EMS kodu, istisnai durumlar haricinde 3 farklı kod değişkeninin, kombinasyonundan oluşurKedilerde Irk Renk ve Desen Kodları Nedir? Neden Kullanılır? Sorularının ayrıntıları hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

1. Kısım – Kedi Irkı (Breeds)

İlk kısmın tamamı büyük harflerle yazılmış kodlardan oluşur. Kedinin şecere belgesinde tescillenmiş ırk/cins bilgisini göstermek için kullanılır.

2. Kısım – Kedi Kürk/Tüy Renk/leri (Colours)

İkinci kısmın tamamı küçük harflerle yazılmış kodlardan oluşur. Kedinin şecere belgesinde tescillenmiş tüy/kürk renk veya renklerinin bilgisini tanımlamak için kullanılır.

3. Kısım – Kedi Desen/leri (Patterns)

Üçüncü ve son kısmın tamamı (özel durumlar haricinde) 2 haneden oluşan rakamlarla yazılmış kodlardan oluşur. Kedinin şecere belgesinde tescillenmiş desen/lerinin bilgisini tanımlamak için yazılmış kodlardan oluşur.

Kedilerde Irk, Renk ve Desen Kod Tabloları

Kedi Irkının EMS Kodu (Breeds)

Aşağıdaki tabloda verilen Kedi Irkları EMS kodları Fédération Internationale Féline (FIFe), The Cat Fanciers’ Association (CFA), Cat Fanciers Clubs Association (CFCA) kedi dernek/federasyonlarının ortak tanıdıkları algoritmalardan hazırlanmıştır. Kendi EMS sistemini oluşturmuş federasyon/derneklerin arasında değişkenlik gösteren EMS kodlarını aşağıdaki tabloda ** işaretlenmiştir. **  ile işaretlenmiş EMS kodları modifiye edilmiş olabilir.

Irk Adı EMS Kodu
American Bobtail Longhair** ABL
American Bobtail Shorthair** ABS
Abyssinian ABY
American Curl Longhair ACL
American Curl Shorthair ACS
American Shorthair** AMS
American Wirehair** AMW
Asian Longhair** ASL
Asian Shorthair** ASS
Australian Mist** AUM
Balinese BAL
Bengal BEN
Burmilla BML
Bombay Longhair** BOL
Bombay Shorthair** BOS
British Shorthair BRI
Bohemian Rex** BRX
Burmese BUR
Ceylon** CEY
Chartreuse CHA
California Spangled** CLS
Cornish Rex CRX
Cymric CYM
Domestic cat, ırkı tescil etmeyen/tanımayan kuruluşlar var. ** DOM
Devon Rex DRX
Don Sphynx DSP
European Shorthair EUR
Exotic Shorthair EXO
German Rex GRX
Domestic cat, longhaired HCL
Domestic cat, shorthaired HCS
Japanese Bobtail JBT
Kurilean Bobtail Longhair KBL
Kurilean Bobtail Shorthair KBS
Khao Manee** KMA
Korat KOR
La Perm Longhair** LPL
La Perm Shorthair** LPS
Manx MAN
Egyptian Mau MAU
Maine Coon MCO
Munchkin, longhaired variety** MNL
Munchkin, shorthaired variety** MNS
Nebelung** NBL
Nebelung, shorthaired variety** NBS
Neva Masquerade (=colourpoint SIB) NEM
 Norwegian Forest Cat NFO
 Ocicat OCI
 Oriental Longhair OLH
 Oriental Shorthair OSH
Pixie-Bob Longhair** PBL
Pixie-Bob Shorthair** PBS
Peterbald PEB
Persian PER
Ragdoll RAG
Ragamuffin RMF
Russian Blue, Blue dışındaki Rus tipi kediler için bu kodu kullanılabiliyor ** RUS
Savannah** SAV
Birman SBI
Scottish Fold Longhair** SFL
Scottish Fold Shorthair** SFS
Siamese SIA
Siberian SIB
Singapura** SIN
Snowshoe SNO
Sokoke SOK
Somali SOM
Sphynx SPH
Selkirk Rex Longhair** SRL
Selkirk Rex Shorthair** SRS
Selkirk Rex, Kısa veya uzun tüylü olduğu bilinmiyorsa** SRX
Sterling** STE
Seychellois Longhair SYL
Seyshellois Shorthair SYS
Thai** THA
Tiffany** TIF
Tonkinese Longhair** TOL
Tonkinese Shorthair** TOS
Turkish Angora TUA
Turkish Van TUV
Ural Rex Longhair** URL
Ural Rex Shorthair** URX
Shorthaired hybrid** XSH
Longhaired hybrid** XLH

2. Kısım – Kedi Kürk/Tüy Renk/leri (Colours)

Renk Adı EMS Kodu
Blue a
Chocolate b
Lilac c
Red d
Cream e
Black tortie f
Blue tortie g
Chocolate tortie h
 Lilac tortie j
 Dilute modifier, caramel m
 Black  n
 Cinnamon (sorrel in Abyssinians)  o
 Fawn  p
 Cinnamon (sorrel) tortie  q
 Fawn tortie  r
 Silver, smoke  s
 Amber, light amber  t
 White w
 Tanınmayan bir rengi gösterir x
 Golden  y

3. Kısım – Kedi Desen/leri (Patterns)

Desenler EMS Kodu
01 Van
02 Harlequin
03 Bicolour
04 Mitted
09 Unspecified amount of white
11 Shaded
12 Shell, chinchilla
21 Unspecified tabby pattern
22 Blotched tabby
23 Mackerel tabby
24 Spotted tabby
25 Ticked tabby
31 Burmese pointed
32 Tonkinese pointed
33 Siamese pointed (Himalayan)
34 Recessive white with blue eyes
Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Mert Eden
Van Desen

Van Desen

Mitted Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği

Mitted

Harlequin Desen

Harlequin Desen

FIFe Standard Tabby Patterns Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği

Tabby Patterns

Bicolour ve Mitted Desen

Bicolour ve Mitted Desen

 

Bi Colours Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği

Bi Colours

1Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Albino SeriesAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği
Bicolour FacesAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Easy Mind SystemAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği
Eye ColoursAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Ragdoll & BicolourpointsAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Posited Tan SeriesAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Pink Eyed DilutionAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Recently Noted Mutations of Red PigmentAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği
Self SolidAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Shimmer GrizzleAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Tabby TypesAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Tabby ColoursAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Sunshine and %22Bimetallic%22Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Ticked Tabby ColoursAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Unusual BicoloursAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Tortoiseshell, Tortoiseshell-and-White (Calico)Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Tortoiseshell Tabby (with:without white)Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Tortie White SpottingAlfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği