ALFA KEDİ IRKLARI KORUMA VE DENETLEME DERNEĞİ
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Dernek yönetim kurulunun 15/12/2018 tarihli ve 2018/22 sayılı
kararıyla 30/12/2018 tarihinde saat:14:00’daBoliva Kahve Diyarı-Bornova adresinde olağan  genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündemle yapılacağı, ilk
toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının
13/01/2019 tarihinde saat 17:00’de Best Western Konak Hotel’de aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.
16/12/2018

TEBLİĞ EDEN
Funda F. Gençler
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı.

Gündem:
1- Açılış ve Yoklama
2- İstiklal Marşı ve saygı duruşu
3- Divan Teşekkülü
4- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
5- Faaliyet raporu ve denetim raporunun okunması,
6- Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü
7- Dernek Organlarının seçimi
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış